Tüm Haçlı Seferleri | Sebepleri ve Sonuçları

Haçlı Seferleri, 11-13. yüzyıllar arasında hristiyanların İslam âlemine karşı yaptıkları seferlerdir. Öncelikle Haçlı Seferlerinin sebeplerini inceleyelim.

Haçlı Seferlerinin sebepleri


Dini sebepler


✦ Hristiyan Avrupa'nın,kendileri için kutsal sayılan Kudüs ve çevresini Müslümanların elinden almak istemesi

✦ Hristiyanlığı yayma düşüncesi 
✦ Bir Hristiyan devlet olan Bizans'ın Avrupa devletlerinden yardım istemesi
Papanın otoritesini artırmak istemesi
Siyasi sebepler

✦ Türklerin durdurulamaz kudreti ve Bizanslıları Anadolu'dan temizlemeleri 

✦ Papanın ve diğer rahiplerin halkı Doğu'ya karşı kışkırtarak ayaklanmalara sebep olması ve halkta macera arayan bir sınıf oluşması 

İkdisadî (Ekonomik) sebepler


✦ Müslümanların birçok hammadde kaynağını ve sanayi ürünlerini elinde bulundurması
✦ Ekonomik bakımdan Doğu'nu Avrupa'ya oranla çok zengin olması
✦ Avrupa'daki işsizlik sorunu ve diğer sorunlar
O dönem en zengin ticaret yollarının(İpek yolu ve Baharat yolu) Müslümanların elinde olması 1. Haçlı Seferi ve Sonuçları (1096-1099)  : 

Tüm Avrupa'yı dolaşan Pierre L'Ermite adlı bir rahip Doğu'nun zenginliklerini elde etme düşüncesiyle fakir halkı ayaklandırdı. Sayısı 1 milyona yaklaşan bir kalabalık,Anadolu'ya geçmeyi başardıysa da Selçuklular tarafından yok edildi. 1097'de,bu kez büyük askeri kuvvetlerle yürüyen Haçlılar Bizanslılar ile birleşerek Türklere hücum ettiler. İznik'i Türklerin elinden almayı başardılar. Anadolu'ya geçen Avrupalılar, Antakya'yı ve Kudüs'ü de alıp Müslümanları kılıçtan geçirdiler. 


2. Haçlı Seferi ve Sonuçları (1147-1149)  : 


Türklerin Urfa'yı Haçlılardan alması sebebiyle düzenlenmiştir. Türkler Haçlıları Şam önlerinde büyük bir yenilgiye uğradılar.


3. Haçlı Seferi ve Sonuçları (1189-1192) 


En meşhur haçlı seferi 3. Haçlı Seferi'dir. Sultan Selahattin Eyyubî 1187'de haçlıların elinden alınmıştı. Bunun üzerine bizzat İngiltere,Fransa ve Almanya kralları idaresindeki Haçlı orduları hücuma geçtiler. Almanya İmparatoru Friedrich Barbarossa,Göksu nehrini geçmeye çalışırken boğuldu. İngiltere kralı Richard ile Fransa kralı Phlippe  Auguste de bir başarı kazanamadan  Selahattin Eyyubî ile barış anlaşması yapmak zorunda kaldılar.

4. Haçlı Seferi ve Sonuçları (1096-1099)  : 


Papa 3. İnnocentius'un çağrısıyla düzenlenmiştir.   
Bu Haçlı Seferi ile Katolik ve Ortodoks mezhepleri arasındaki ayrılık netleşmiştir. Ayrıca asıl amacından sapan bir Haçlı Seferi olmuştur. 

Haçlılar İstanbul'a gelip burayı yağma ettikten sonra Türkler'in üstüne yürümekten vazgeçip burada Latin İmparatorluğu kurdular. Trabzon'a kaçan Rumlar Trabzon Rum İmparatorluğu'nu kurdular. Bizanslılar İznik'e çekildi. 


5. Haçlı Seferi ve Sonuçları (1217-1221)  : 


Kahire'ye kadar gelen Haçlılar Selahattin Eyyubî tarafından yenilgiye uğradılar. 


6. Haçlı Seferi ve Sonuçları (1228-1229)  : 

Bu seferde önemli bir savaş olmadı. Kudüs barış yoluyla Hristiyanlara teslim edildi. 


7. Haçlı Seferi ve Sonuçları (1248-1254)  : 


Kudüs'ün tekrar Türkler'in eline geçmesi sonucunda düzenlenmiştir. Fransa Kralı'nın komutasındaki Haçlılar yenildiler. Kral Saint Lois esir alındı. 


8. Haçlı Seferi ve Sonuçları (1268-1270) :


Yine Fransa kralı Saint Lois tarafından düzenlendi. Bu sefer Müslümanlara batıdan yani Tunus üzerine saldırmak istediler. Kral kuşatma esnasında öldü. Sefer başarısız oldu. ✔ = Haçlı Seferi başarılı oldu. 


✖ = Haçlılar yenilgiye uğradı. Haçlı Seferleri,haçlı seferleri nedenleri ve sonuçları,haçlı seferlerinin sebepleri ve sonuçları,haçlı seferleri tarihi,haçlı seferleri nedir,haçlı seferleri kısaca,haçlı seferlerinin sonuçları,haçlı seferleri haritası,haçlı seferleri pdf,haçlı seferleri,kitap,haçlı seferlerinin nedenleri,haçlı seferleri özet,haçlı seferlerinin dini nedenleri,haçlı seferleri 6. Sınıf,haçlı seferleri filmleri,haçlı seferleri hakkında bilgi,,haçlı seferleri konu anlatımı,haçlı seferleri ve türkler,haçlı seferleri Osmanlı,haçlı seferlerinin kültürel sonuçları,haçlı seferleri filmi,haçlı seferleri amacı,haçlı seferleri Anadoluhaçlı seferleri anadolu selçuklu devletini nasıl etkiledi,haçlı seferleri adları,haçlı seferleri amaçları,haçlı seferleri aşağıdaki gelişmelerden hangisi doğrudan katkı yapmamıştır,haçlı seferleri araştır,haçlı seferleri ayrıntılı bilgi,haçlı seferleri avrupalılar açısından sonuçları,haçlı seferleri akdeniz ticaretihaçlı seferleri asker sayısı,haçlı seferleri anadoluyu nasıl etkilemiştir,haçlı seferleri açıklaması,haçlı seferleri anlatımı,haçlı seferleri anadolu'nun türkleşmesinde etkili olmuş mudur,haçlı seferleri anadolu Selçuklu,haçlı seferleri academia,haçlı seferleri anadolu'daki türk tarihini nasıl etkilemiştir,haçlı seferleri araştırma,haçlı seferleri animasyon,haçlı seferleri belgesel,haçlı seferleri bilgi,haçlı seferleri büyük mü yazılır,haçlı seferleri büyük Selçuklu,haçlı seferleri bilimsel sonuçları,haçlı seferleri başlangıcı,haçlı seferleri başarılı oldu mu,haçlı seferleri bir cümle ile açıklayınız,haçlı seferleri bölgede yaşayan halkın ve seferlere katılanların,haçlı seferleri bir cümle,haçlı seferleri belgeseli izle,haçlı seferleri başlıyor,haçlı seferleri benim hocam,haçlı seferleri bibliyografyası,haçlı seferleri Bizans,haçlı seferleri bilinmeyenler,haçlı seferleri bayrağı,haçlı seferleri beyaz tarih,haçlı seferlerinin bizans imparatorluğunun siyasi geleceğine etkileri nelerdir,haçlı seferlerinin başlamasına neden olan savaş
Kategoriler: Blogger vs Youtube? Blogger mı daha karlı YouTube mu? Site açmak vs Youtube kanalı açmak,YouTube’dan ne kadar para kazanılır? Blog açmaktan ne kadar para kazanılır? Adım adım blog açmak. Adsense ile para kazanma, Adsense blogdan para kazanma. Adsense ile aylık ne kadar kazanılır.
7. Haçlı seferi ve sonuçları,Haçlı seferlerinin genel sonuçları,3. Haçlı seferi sebepleri ve sonuçları nelerdir? Haçlı Seferleri, Haçlı Seferleri ekonomik sebepleri ,Haçlı Seferleri siyasi sebepleri, Haçlı Seferleri dini sebepleri,Papa 3. İnnocentius,Selahattin Eyyubi,Malazgirt Savaşı,Macera arayan sınıf oluşması,


3 yorum: