Kayı Boyu'nun Söğüt'e Gelişi

  
Osmanlıların atası olan Gündüz Alp'in oğulları Ertuğrul,Gündoğdu,Dündar ve Sungur Tekin babalarının vefatından sonra bir müddet Pasin Ovası'nda ikamet ederlerdi. Bunlardan Gündoğdu ve Sungur Tekin
ata yurduna geri dönerken Ertuğrul ve Dündar İç Anadolu'ya hareket ederler. Ertuğrul Bey'in yanında  400 kadar cengaveri vardır. 


  Yollarına giden bu 400 gazi bir tepeyi aşmışlardır ki karşılarında adeta kıyametin kopmakta olduklarını görürler. Tam bir ölüm kalım savaşı verilmektedir. Biraz yaklaşınca Moğol eşkıyasının Selçuklu kuvvetlerini kıskaca almış olduğunu fark ederler.
  Ertuğrul Gazi,"Hey gâziler! Cenge rast geldik. Yanımızda pusat taşırız. Korkak gibi geçip gitmek erlik değildir.Söyleyin ne edelim?" diye sorar:
"Mağlup olana yardım etmek çok zordur,kendimizi tehlikeye atmayalım" derler.
Bunu duyan Ertuğrul Bey:
  "Erlik,zor durumda olan kardeşlerimize yardım etmektir. İşleri kolay ola idi yardıma ne gerek vardı.Haydi bu dar zamanlarında Hızır gibi, biçarelerin imdadına yetişelim."
Beylerinin bu sözlerini işiten yiğitler hemen pusatlarına sarılırlar ve şahin kargaya saldırır gibi Moğolların içine dalarlar. Şimdi galipler mağlup,mağluplar ise galip olmuştur. Meğer Kayıların yardım ettiği Selçuklu kuvveti bizzat Sultan Alaaddin'in birliği imiş.Az önce Moğol eşkıyasının arasında heybetiyle bir volkan gibi kaynayan genç Sultan'ın huzurunda el pençe divan durmaktadır.
Sultan Alaaddin Ertuğrul Bey'in alnından öper ve:
-  Domaniç ve Ermeni dağlarını yaylak, Söğüt'ü ise kışlak olarak size verdim.Cenab-ı Hakk yardımcınız olsun. 

Kaynak: Ahmet Şimşirgil- Kayı I -Ertuğrul'un Ocağı 

1 yorum: